Początki działalności były niezmiernie trudne. Spółdzielcy nie posiadali bazy do prowadzenia działalności gospodarczej. Brakowało środków finansowych. Na początek musiały wystarczyć wkłady wniesione przez 38 członków założycieli.

Nowa spółdzielnia, rozpoczęła działalność od sprzedaży w jednym sklepie, uruchomionym, w Przygodzicach, 1 września 1948 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu Spółdzielnia przejęła sklep w Jankowie Przygodzkim, po byłym ,,włościaninie". Towary do sklepów dostarczano zaprzęgiem konnym. Już w następnym, 1949 roku, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przygodzicach, prowadziła bardziej rozwiniętą działalność. W strukturze spółdzielczego przedsiębiorstwa były: sklepy z towarami mieszanymi, handel artykułami przemysłowymi, skup żywca, drobiu i jaj, skup produktów rolnych, wymiana mąki i ośrodek maszynowy. Kolejne lata przyniosły rozwój Spółdzielni i ożywienie działalności.

W latach 1972 - 1988 spółdzielcy z Przygodzie rozbudowali swoje przedsiębiorstwo i oddali do użytku, lokalnej społeczności, szereg nowych obiektów: punkt skupu żywca w Przygodzicach, pawilon handlowy w Antoninie, sklep w Wysocku Małym i piekarnię w Przygodzicach, sklep w Smardowie, budynek handlowy bazy obrotu rolnego w Czarnymlesie, masarnię w Przygodzicach, budynek biurowy Spółdzielni w Przygodzicach, pawilon w Przygodzicach. Spółdzielnia była w tym okresie, jednym z największych pracodawców, w gminie. Zatrudnienie sięgało około 200 osób.

Niestety, okres transformacji gospodarki z socjalistycznej w rynkową, w GS "Samopomoc Chłopska" w Przygodzicach, tak jak w całej polskiej spółdzielczości, przyniósł wiele niekorzystnych zmian. Po początkowym osłabieniu Spółdzielnia z Przygodzie okrzepła i, mimo rozwoju konkurencji, umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku. A sława spółdzielczej piekarni wykracza poza granice powiatu.

Dzisiaj Spółdzielnia prowadzi 4 punkty sieci sprzedaży detalicznej, w tym 3 sklepy i piekarnię.

Sklepy GS-u z Przygodzie przypominają wiejskie centra obsługi klienta, w których można załatwić wiele spraw. Mają od 100 do ponad 300 metrów powierzchni. Sklepy spełniają wymogi normy HACCP. Sprzedaż jest prowadzona w systemie samoobsługowym. A przy okazji zakupów można zapłacić rachunki, wysłać kupon Totka i nawet pograć na automatach do gier zręcznościowych. W dwóch punktach zastosowano nowoczesne wymienniki ciepła, które z jednej strony obniżają koszty eksploatacji obiektów, a z drugiej strony wpływają pozytywnie na środowisko.

Na efekty wspólnego przedsiębiorstwa pracuje 62 pracowników i uczniowie, którzy uczą się zawodu sprzedawcy, piekarza i ciastkarza. Razem, około 85 osób. A spółdzielcy, zahartowani w wolnorynkowej gospodarce, śmiało spoglądają w przyszłość.

  Lista sklepów i magazynów  

 

 

 
 
GS Przygodzice
menu: O spółdzielni | Nasza historia | Sklepy i magazyny | Chleb Baryczok | Kontakt
ZOOM - ipolska.info